Arbetsmiljö

[mk_page_section bg_image=”http://miljomakarna.se/wp-content/uploads/Parallax_bg3.png” attachment=”fixed” bg_position=”center center” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”true” enable_3d=”true” speed_factor=”-0.08″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”100″ padding_top=”60″ padding_bottom=”100″ margin_bottom=”0″ first_page=”true” last_page=”true”][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#ffffff” highlight_opacity=”0″ size=”28″ line_height=”18″ font_weight=”bold” margin_top=”0″ margin_bottom=”30″ font_family=”none” align=”center”]

ARBETSMILJÖ

[/mk_title_box][vc_column_text disable_pattern=”false” align=”center” margin_bottom=”0″]

Buller, ergonomi, trivsel, kemikalier, utbildning, skador, arbete på hög höjd, ensamarbete, tunga lyft, arbete med maskiner, gemenskap, sjukskrivning, delaktighet och säkerhet. Arbetsmiljöarbete går ut på att som arbetsgivare regelbundet ta reda på hur de anställda har det på jobbet.  Systematiskt arbetsmiljöarbete regleras i arbetsmiljölagen och gäller för alla arbetsgivare, stora som små.

[/vc_column_text][mk_divider style=”padding_space” divider_width=”full_width” margin_top=”10″ margin_bottom=”10″][vc_column_text title=”För oss handlar en god arbetsmiljö om omtanke och respekt” disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”0″]Med omtanke menar vi att arbetsgivaren tar hand om sina anställda men även att de som arbetar tillsammans tar hand om varandra och att alla visar respekt för instruktioner och riskbedömningar, utrustning och maskiner samt riskfyllda situationer. Det är ett ansvar som delas av både arbetsgivare och arbetstagare.[/vc_column_text][mk_divider style=”padding_space” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”0″][vc_column_text title=”Trivsel, engagemang och klirr i kassan” disable_pattern=”false” align=”left” margin_bottom=”0″]Aktivt arbetsmiljöarbete leder till bättre arbetsförhållanden, minskar och förebygger olycksfall, stress och sjukdom, ger trivsel och ökar engagemanget och ger därmed också högre lönsamhet. För varje krona per anställd per år som investeras av företaget i förebyggande arbetsmiljöarbete kan företagen förvänta sig en potentiell ekonomisk avkastning på 2,20 kr. Läs mer i studien från Internationella socialförsäkringsföreningen, ISSA.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#ffffff” attachment=”fixed” bg_position=”center top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”2″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”100″ padding_top=”40″ padding_bottom=”40″ margin_bottom=”0″ first_page=”true” last_page=”true”][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-search-2″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”false” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#b3bfd9″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp – det är inte krångligare än så säger Arbetsmiljöverket, för att få ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men var ska man börja? Vad är viktigast? Vad säger lagen och berörs man verkligen av all arbetsmiljölagstiftning? Hur ska man få medarbetarna att känna till vad som gäller?[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-star-6″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”false” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#b3bfd9″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Det är kanske inte fullt så enkelt med systematiskt arbetsmiljöarbete ändå?! Men vi har kunskapen och verktygen som behövs för att göra arbetsmiljöarbetet begripligt, hanterbart och verkningsfullt. Den dagen arbetsmiljöverket kommer på besök ska ni känna er trygga och se det som ett tillfälle att glänsa.[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_image=”http://miljomakarna.se/wp-content/uploads/Parallax_bg3.png” attachment=”fixed” bg_position=”center top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”true” enable_3d=”false” speed_factor=”-0,08″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”100″ padding_top=”50″ padding_bottom=”10″ margin_bottom=”0″ first_page=”true” last_page=”true”][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#ffffff” highlight_opacity=”0″ size=”28″ line_height=”34″ font_weight=”bold” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”center”]

Våra tjänster

[/mk_title_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section bg_color=”#ffffff” attachment=”scroll” bg_position=”center center” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”4″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”100″ padding_top=”40″ padding_bottom=”30″ margin_bottom=”0″ first_page=”true” last_page=”true”][vc_column width=”1/2″][mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#000000″ highlight_opacity=”0″ size=”20″ line_height=”34″ font_weight=”inhert” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”left”]ARBETSMILJÖPAKETET[/mk_title_box][mk_custom_list style=”e335″ icon_color=”#fbdbd3″ margin_bottom=”30″ align=”left”]För dig som snabbt vill ta kontrollen.
Kontakta oss för offert.

  • Inblick och förståelse för hur arbetsmiljölagstiftningen ser ut idag
    Genomgång med VD eller verksamhetsansvarig.
  • Överblick av verksamheten
    Vi listar de viktigaste arbetsmiljöaspekterna och områdena.
  • Förslag på arbetsmiljöåtgärder och prioritering.
    Du får även arbetsmiljöreglernas grundpaket och branschpaket.

[/mk_custom_list][mk_divider style=”single_dotted” divider_width=”full_width” margin_top=”20″ margin_bottom=”20″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#000000″ highlight_opacity=”0″ size=”20″ line_height=”34″ font_weight=”inhert” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”center” animation=”fade-in”]BYGG EFTER DITT EGET BEHOV[/mk_title_box][vc_column_text disable_pattern=”false” align=”center” margin_bottom=”0″]

För att du ska få relevant kompetens vid rätt tidpunkt syr vi
ihop det just ditt företag behöver.

Här nedan har vi listat vanliga uppdrag som vi gärna tar på oss.

[/vc_column_text][/vc_column][/mk_page_section][vc_row][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Kartläggning” text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-map-3″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Vi går igenom verksamheten utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv. Detta resulterar i en
lista på de viktigaste lagarna och kraven ni
berörs av samt en lista på arbetsmiljöaspekter,
d.v.s. faror och risker på arbetsplatsen.[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Internrevisioner” text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-list-2″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Vi kontrollerar huruvida ni uppfyller krav utifrån den aktuella
standarden eller kravspecifikationen som ni har. Om ni har en
egenkontroll kan vi granska den för att se om ni lever upp till
de lagkrav som ställs på er.[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Riskanalyser” text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-file-4″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Vi leder arbetet och tar fram riskanalyser
på en specifik arbetsuppgift eller maskin
tillsammans med er.[/mk_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”GAP-analys” text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-file-4″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Genom att göra en GAP-analys kan vi hjälpa er att ta reda
på om något saknas och i så fall vad som saknas för att ni
ska uppfylla ställda krav eller nå era mål.[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Kemikaliehantering” text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-map-3″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Skapa en säker kemikaliehantering utifrån
arbetsmiljö- och miljökrav.[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Ledningssystem” text_size=”16″ font_weight=”inhert” icon=”moon-file-4″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Bygga upp och införa ledningssystem för systematiskt
arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1, OHSAS 18001 eller
integrerat med annat ledningssystem[/mk_icon_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][mk_divider style=”padding_space” divider_width=”full_width” margin_top=”10″ margin_bottom=”10″][/vc_column][/vc_row]