Kvalitet

[mk_page_section bg_image=”http://miljomakarna.se/wp-content/uploads/Parallax_bg3.png” attachment=”fixed” bg_position=”center top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”true” enable_3d=”false” speed_factor=”-0,08″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”100″ padding_top=”50″ padding_bottom=”35″ margin_bottom=”0″ first_page=”true” last_page=”true”][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#000000″ highlight_opacity=”0″ size=”28″ line_height=”34″ font_weight=”inhert” margin_top=”0″ margin_bottom=”18″ font_family=”none” align=”center”]

KVALITET

[/mk_title_box][mk_divider style=”padding_space” divider_width=”full_width” margin_top=”10″ margin_bottom=”0″][vc_column_text disable_pattern=”false” align=”center” margin_bottom=”0″]

Det pratas om kvalitetsmanualer, ständiga förbättringar, mätbara mål, kalibrerade instrument, kvalitetsledningssystem och processer. Det är många begrepp men vad är egentligen kvalitet? Och varför efterfrågas allt detta?

[/vc_column_text][mk_divider style=”thin_solid” divider_width=”one_third” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″][vc_column_text disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Kvalitet kommer från latinets qualitas och betyder kort och gott; egenskap. Idag används ordet lite slarvigt och betyder oftast att något är bra. Kvalitet handlar om hur väl ni känner kunden och om er pålitlighet och er leveransförmåga.

Kvalitetsarbetet innefattar att specificera vilka egenskaper hos era produkter eller tjänster som är viktiga. Det gäller sedan att avgöra hur bra dessa ska vara, vilket är direkt sammanlänkat med era kunder. Naturligtvis gäller det sedan att se till att rätt förutsättningar finns för att ni ska nå upp till den önskvärda kvaliteten.

Ni ökar er lönsamhet genom att lära känna kunden och leverera rätt kvalitet till rätt pris. Ni kommer också att upptäcka att kvalitetsarbetet ger er bättre insyn och förståelse för verksamheten, dess processer och arbetsmetoder. Medarbetarna får en större förståelse för vad som förväntas av dem och vilka krav som ställs på produkterna. Det blir också tydligt vilken påverkan varje medarbetare har på produktens kvalitet. Kvalitetsarbete sparar in arbetstid och material allt eftersom processerna optimeras![/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section attachment=”scroll” bg_position=”center top” bg_repeat=”repeat” bg_stretch=”false” enable_3d=”false” speed_factor=”4″ bg_video=”no” video_mask=”false” video_opacity=”0.6″ top_shadow=”false” section_layout=”full” min_height=”80″ padding_top=”50″ padding_bottom=”10″ margin_bottom=”0″ first_page=”false” last_page=”false”][vc_column width=”1/1″][mk_title_box color=”#393836″ highlight_color=”#000000″ highlight_opacity=”0″ size=”28″ line_height=”34″ font_weight=”inhert” margin_top=”20″ margin_bottom=”0″ font_family=”none” align=”center”]Våra tjänster[/mk_title_box][/vc_column][/mk_page_section][mk_page_section][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Kvalitetsledningssystem” text_size=”16″ font_weight=”bold” icon=”moon-spinner” style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Bygga upp och införa hela eller delar av
kvalitetsledningssystem fram till certifiering.[/mk_icon_box][mk_icon_box title=”Mäta och analysera” text_size=”16″ font_weight=”bold” icon=”moon-meter” style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Lägga upp mätprogram och göra analyser[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Processer” text_size=”16″ font_weight=”bold” icon=”moon-cogs” style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”50″]Kartlägga och styra processer[/mk_icon_box][mk_icon_box title=”GAP-analys” text_size=”16″ font_weight=”bold” icon=”moon-spotlight” style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]GAP-analys[/mk_icon_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][mk_icon_box title=”Undersökningar” text_size=”16″ font_weight=”bold” icon=”moon-users-4″ style=”simple_ultimate” icon_size=”medium” rounded_circle=”true” icon_location=”top” circled=”false” icon_color=”#fbdbd3″ icon_circle_color=”#fbdbd3″ box_blur=”false” margin=”30″]Göra kund- och kravundersökningar[/mk_icon_box][/vc_column][/mk_page_section]