MILJÖ

Varenda sopa, skruv, maskin, papper, byggnad, klädesplagg, inköp, kaffekopp, fordon, process, medarbetare, produkt och tjänst påverkar miljön. Påverkan kan ske direkt och lokalt men oftast är miljöpåverkan mycket större än så och sätter spår i helt andra delar av världen. Mark, vatten och luft är till låns och ansvaret är vårt att förvalta det väl och se till att kommande generationer garanteras en hälsosam och god miljö.

De vanligaste frågorna när det kommer till miljö handlar om avfall och kemikalier. Det är en bra start men miljöarbetet måste även innefatta processer och produkter samt slutligen hela företagets verksamhet. Det gäller att se möjligheterna! Det finns pengar att både spara och tjäna på miljöarbetet. Några självklara förbättringar är minskad åtgång av energi och råvaror samt minskade avfallsmängder.

Systematiskt miljöarbete ger bättre upphandlingsmöjligheter, trovärdighet, starkare varumärke och ökar konkurrenskraften.  Medarbetare som görs delaktiga och får inflytande blir engagerade och förutsättningarna att rekrytera blir bättre eftersom människor blir allt mer miljömedvetna. I förlängningen kan miljöarbetet också innebära att ställa om processer, prova nya vägar, utveckla produkter och tjänster som öppnar upp för nya marknader. Det gäller att ha mod att tänka nytt och långsiktigt.

VÅRA TJÄNSTER

Miljöcertifieringsarbete

Bygga och införa hela eller delar av
miljöledningssystem fram till certifiering

Kemikaliehantering

Lagkrav och bestämmelser, praktiska lösningar.

Miljödokumentation

Av olika slag inför ex. upphandling

Stödfunktion

Stöd vid/inför/efter myndighetskontakter
och inspektioner

Avfallshantering

(inkl. farligt avfall) – lagkrav och bestämmelser
samt praktiska lösningar

Miljöutredningar

Förenklad eller komplett som visar på
företagets miljöpåverkan

Enstaka åtgärder

Enstaka miljöförbättrande åtgärder

Miljösamordnare/miljöchef

att hyra in vid mer omfattande behov

Avfallsplaner

Avfallsplaner till kommuner

Internrevisioner

Vi kontrollerar huruvida ni uppfyller krav utifrån den aktuella standarden eller kravspecifikationen som ni har. Om ni har en egenkontroll kan vi granska den för att se om ni lever upp till de lagkrav som ställs på er.

Egenkontroller

Egenkontroll enligt miljöbalken

GAP-analys

Genom att göra en GAP-analys kan vi hjälpa er att ta reda på om något saknas och i så fall vad som saknas för att ni ska uppfylla ställda krav eller nå era mål.
Kontakt

Kul att du vill kontakta oss. Skriv ditt meddelande här så svarar vi på mail så fort vi kan.