VI UTBILDAR

En av förutsättningarna för att förändra, förbättra och utveckla är att man förstår och har de kunskaper som krävs inom området. Miljömakarna kan hjälpa er genom att hålla kurser, föreläsningar och utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljöområdet.

Vi har utbildningar som följer de riktlinjer och bestämmelser som ställts upp av myndigheter och branschorganisationer, men skräddarsyr och anpassar också utbildningar
efter era behov och önskemål.

 

VÅRA UTBILDNINGAR

Ansvar

Vet du vilket ansvar du som chef eller arbetsledare har när dina anställda använder TRUCK, TRAVERS, LIFTAR eller FALLSKYDD?

Fallskydd

Följer AFS 1999:3, AFS 2001:3, AFS 2006:4 m.fl.

Företagsanpassad utbildning

i miljö, arbetsmiljö, kvalitet

Miljölagstiftning

Kunskap och konsultation
angående miljölagen

Arbetsmiljölagstiftning

Kunskap och konsultation angående arbetsmiljölagen

Truckar

Följer AFS 2006:5 och truckläroplanen
(TLP 10)
Mer om utbildningen

Liftar

Följer Liftläroplanen (LLP) och den internationella standarden SS-ISO 18878:2013
Mer om utbildningen

Härdplaster

Följer AFS 2014:43 -Arbeta på rätt sätt

Grundläggande kunskap

i miljö, arbetsmiljö, kvalitet

Ledningssystem

Grundläggande kunskap om ledningssystem
för miljö, arbetsmiljö och kvalitet

Kranar/traverser

Följer AFS 2006:6 och SS-ISO 9926-1 samt Lastkopplare enligt SS-ISO 23853
Mer om utbildningen

Kemikaliehantering

utifrån arbetsmiljökrav och/eller miljökrav

Hantering av farligt avfall

Utifrån gällande miljökrav och
eller arbetsmiljökrav

Komposteringskurs

Så återför du näringen tillbaka
till naturen

Avfallshantering

Avfall, källsortering
och återvinning
Kontakt

Kul att du vill kontakta oss. Skriv ditt meddelande här så svarar vi på mail så fort vi kan.