Förtjusande hållbarhets lösningar.

Vi arbetare med Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö lösningar.

Och vi erbjuder utbildningar inom våra arbetsområden.

Ni behöver bara en kontakt kan inte vi så har vi ett brett kontaktnät som har den kunskap ni eftersöker.

Hero

Vad vi gör?

De allra flesta företag har fokus på att Skapa värde för sig själv. Miljömakarna strävar efter att Skapa värde för en tredje part. Vi kan inte sticka under stolen med att vi vill tjäna en slant och göra ett bra jobb för våra kunder men vi vill någonting mer. Vi vill göra affärer som gör världen bättre. I praktiken innebär det att vi hjälper till att Skapa bra arbetsmiljö för medarbetare, arbetar för att vända negativ miljöpåverkan till positiv, ser till att resurser används på klokaste vis och att kvaliteten på det som levereras är det som efterfrågas. När våra kunder finner detta arbete givande — då har vi lyckats!

Kvalitet

Det pratas om kvalitetsmanualer, ständiga förbättringar, mätbara mål, kalibrerade instrument, kvalitetsledningssystem och processer. Det är många begrepp men vad är egentligen kvalitet?

Miljö

Varenda sopa, skruv, maskin, papper, byggnad, klädesplagg, inköp, kaffekopp, Jordon, process, medarbetare, produkt och tjänst påverkar miljön.

Arbetsmiljö

Buller, ergonomi, trivsel, kemikalier, arbete på hög höjd, ensamarbete, tunga lyft, arbete med maskiner, gemenskap, sjukskrivning, delaktighet och säkerhet. Arbetsmiljöarbete går kort och gott ut på att ta reda på hur dina medarbetare har det på jobbet.

Utbildningar

Vi utför en rad olika utbildningar för att förbättra arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet samt att hjälpa företag att minska sin miljöpåverkan.

Utbildningar

Vi erbjuder olika utbildningar för:

  • Truckar
  • Liftar, skylift, saxlift
  • Travers, kranar
  • Säkrare Lyft, Lastkoppling och signalman
  • Fallskydd
  • Härdplatser, isocyanater, kemikalier
  • Avfallshantering
  • Miljösanering
  • Egenkontroller 
  • mm

Vi arbetar i Norrbotten och över hela Sverige!

Vid ev frågor och bokningar, kontakta oss!

Kontakt

Och Min Favorit

Fredrik äger och var med vid starten av Miljömakarna 2013 han har sin bakgrund inom verkstadsindustri, fordonsindustri, tillverkning och utbildning.

Där har kvalitets- och miljöledning varit en självklarhet.

Han har genom åren arbetat i ledande position och har erfarenhet och kunskap om projektledning, offertarbete, förfrågningsunderlag, personalansvar och utbildning. Fredrik kommer senast från en stor internationell organisation där han ar betat som miljö- och arbetsmiljöansvarig. Det sägs att han med sin breda kunskap och erfarenhet är en klippa när det kommer till förbättringsarbete och arbetsmiljöfrågorna känns plötsligt begripliga i hans närhet.

Sedan företaget startade så har vi flera hundra kunder inom våra arbetsområden från norr till söder, vi har egen personal men många underleverantörer som hjälper våra kunder. Tveka inte att kontakta oss, ni behöver bara en kontakt sedan hjälper vi er.